Filosofie Magazine's logotype

Filosofie Magazine

Media · Amsterdam, Netherlands

Filosofie Magazine (tijdschrift)

Annuleringstermijn:

4 weken voor sluitingsdatum

Termijn van inzending:

Reserveren: 3 weken voor verschijning
Inzenden: 3 weken voor ver- schijning

Algemene voorwaarden

Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel.

Toeslagen

Special Maand van de Filosofie, uitgave 4 25% Omslag IV 25% Omslag II en III 20% Afgesproken plaats 20%
Rechterpagina 20%

Aanvullende tarieven

Bijsluiters (meenieten of inplakken), losse instekers; tarief op aanvraag. Tarieven voor IM en ‘oor’ advertenties op aanvraag.

Bijzonderheden

Filosofie Magazine wordt geheel in full color gedrukt. Het is van belang dat advertenties met een steunkleur opgebouwd worden op basis van full color. (Dit kan bij bepaalde PMS-kleuren problemen geven).
 • Online
 • Print
  • Producten
  • Annuleringstermijn:
  • Termijn van inzending:
  • Algemene voorwaarden
  • Toeslagen
  • Aanvullende tarieven
  • Bijzonderheden
Klik de knop om navraag te doen