Historisch Nieuwsblad's logotype

Historisch Nieuwsblad

Media · Amsterdam, Netherlands

Algemene informatie

Algemene voorwaarden:
Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter gri e van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel.

Print informatie

Formaat print aflopend
1/1 pagina 213 x 275mm*
2/1 pagina 426 x 275mm*

(Als losse pagina’s aanleveren, beide aflopend).
*Dit is formaat bladspiegel, aflopend 3 mm toevoegen i.v.m.
afsnede. In geval van aflopend adverteren a.u.b. teksten
minimaal 6 mm binnen de bladspiegel plaatsen.

Toeslagen:
Omslag IV: 25%
Omslag II en III: 20%
Afgesproken plaats: 10%
Rechterpagina: 10%

Aanvullende tarieven:
Bijsluiters (meenieten of inplakken), losse instekers; tarief op aanvraag. Tarieven voor IM en ‘oor’ advertenties op aanvraag.

Bijzonderheden:
Historisch Nieuwsblad wordt geheel in full color gedrukt. Het is van belang dat advertenties met een steunkleur opgebouwd worden op basis van full color. (Dit kan bij bepaalde PMS-kleuren problemen geven).

Print

Klik de knop om navraag te doen