Historisch Nieuwsblad's logotype

Historisch Nieuwsblad

Media · Amsterdam, Netherlands
Print

Print

Print (Non-module Based)
Termijn van inzending:
Reserveren: 3 weken voor verschijning
Inzenden: 15 dagen voor verschijning

Annuleringstermijn: 4 weken voor sluitingsdatum

Materiaal aanleveren via: advertentiemateriaal@veenmedia.nl

zetspiegel
formaat breedte x hoogte
1/4 pagina 89 x 117
1/2 pagina staand 89 x 240
1/2 pagina liggend 183 x 117
1/1 pagina 183 x 240

aflopend*
1/1 pagina 213 x 275
2/1 pagina 426 x 275

(Als losse pagina’s aanleveren, beide aflopend).

* Dit is formaat bladspiegel, aflopend 3 mm toevoegen i.v.m. afsnede. In
geval van aflopend adverteren a.u.b. teksten minimaal 6 mm binnen de
bladspiegel plaatsen.
Klik de knop om navraag te doen